• Máy trỉa hạt, máy trỉa đậu phộng cầm tay
 • Máy trỉa hạt, máy trỉa đậu phộng cầm tay
 • Máy trỉa hạt, máy trỉa đậu phộng cầm tay
 • Máy trỉa hạt, máy trỉa đậu phộng cầm tay
 • Máy trỉa hạt, máy trỉa đậu phộng cầm tay
 • Máy trỉa hạt, máy trỉa đậu phộng cầm tay
 • Máy trỉa hạt, máy trỉa đậu phộng cầm tay
 • Máy trỉa hạt, máy trỉa đậu phộng cầm tay
 • Máy trỉa hạt, máy trỉa đậu phộng cầm tay
 • Máy trỉa hạt, máy trỉa đậu phộng cầm tay
 • Máy trỉa hạt, máy trỉa đậu phộng cầm tay
 • Máy trỉa hạt, máy trỉa đậu phộng cầm tay

Máy trỉa hạt, máy trỉa đậu phộng cầm tay

Liên hệ: 0981.755.545
Thông tin tóm tắt

Máy trỉa đậu phộng, máy trỉa đậu đậu cầm tay giá rẻ

 • Thông tin chi tiết

Máy trỉa đậu, máy gieo hạt đậu các loại

Máy trỉa đậu phộng, máy gieo hạt đậu các loại
Với thiết kế nhỏ gọn vận hành cầm tay, sử dụng dễ dàng, máy trỉa đậu giúp nông dân giảm bớt sức lao động cho việc trỉa hạt. Rất thích hợp với quy mô sản xuất hộ gia đình tại Việt Nam.
Độ chính xác cao, trải hạt đều, với khoản cách mỗi hạt là 16cm.

 

 

 • Thông tin cùng loại