• Xe nâng điện ngồi lái 1 tấn, 1.3 tấn, 1.5 tấn nâng cao 3m/4m Toyota
  • Xe nâng điện ngồi lái 1 tấn, 1.3 tấn, 1.5 tấn nâng cao 3m/4m Toyota
  • Xe nâng điện ngồi lái 1 tấn, 1.3 tấn, 1.5 tấn nâng cao 3m/4m Toyota
  • Xe nâng điện ngồi lái 1 tấn, 1.3 tấn, 1.5 tấn nâng cao 3m/4m Toyota
  • Xe nâng điện ngồi lái 1 tấn, 1.3 tấn, 1.5 tấn nâng cao 3m/4m Toyota
  • Xe nâng điện ngồi lái 1 tấn, 1.3 tấn, 1.5 tấn nâng cao 3m/4m Toyota

Xe nâng điện ngồi lái 1 tấn, 1.3 tấn, 1.5 tấn nâng cao 3m/4m Toyota

Liên hệ: 0981.755.545
Thông tin tóm tắt

Xe nâng điện ngồi lái hiệu Toyota nâng 1 tấn, 1.3 tấn, 1.5 tấn giá siêu rẻ, liên hệ: 0981 755 545
Xe mới 85%, bảo hành 12 tháng

  • Thông tin chi tiết

Xe nâng điện ngồi lái Toyota nâng được 1 tấn, 1.3 tấn, 1.5 tấn lên chiều cao tối đa 3m, 3.5m, 4m

 

  • Thông tin cùng loại